Opas palvelumuotoilun mittaamiseen - Hellon


Opas palvelumuotoilun mittaamiseen

Palvelumuotoilun hyödyt ja tulosten mittaaminen saattaa ensikertalaiselle tuntua epäselvältä, sillä palvelumuotoilun tavoitteita ei osata sanallistaa ja avainmittareita on usein vaikea pukea helposti pureskeltavaan muotoon.

Tämän johdosta palvelumuotoilun tarjoamaa potentiaalia ei uskalleta valjastaa käyttöön täydellä teholla. Teimme tueksesi oppaan, joka esittelee palvelumuotoilun viisi avainmittaria.

Oppaamme avulla

  • Saat konkreettisia vinkkejä sopivien mittareiden valintaan
  • Opit miten palvelumuotoilu kiihdyttää liiketoimintaasi